Der fødes hvert år ca. 500 børn med hjertemisdannelser i Danmark. Selvom 97 % af alle gravide ultralydsscannes i graviditeten, finder man ikke alle hjertemisdannelser.

På tidspunktet for gennemscanningen i graviditetens 20. uge er fosterets hjerte kun ca. halvanden centimeter stort, og fosterets kredsløb er indrettet, så det kan kompensere for flere hjertemisdannelser, der derfor kan være svære at opdage. Overvægt hos den gravide kan også gøre det vanskeligt at opdage hjertemisdannelser hos fosteret. Det er derfor ikke muligt at diagnosticere alle hjertemisdannelser til en graviditetsscanning. På de store fødesteder i hovedstadsområdet bliver 11 % af de alvorlige hjertemisdannelser og ca. 75 % af de lettere hjertemisdannelser ikke diagnosticeret i graviditeten.

Ved nogle uopdagede alvorlige hjertemisdannelser, som f.eks. en forsnævret hovedpulsåre, kan det nyfødte barn få pludseligt kredsløbssvigt, eller den nyfødte kan gennem flere uger/måneder komme i mistrivsel og gå igennem et unødvendigt langt og belastende udredningsforløb, før sygdommen diagnosticeres. I andre lettere tilfælde, som f.eks. ved en tofliget aortaklap (ca. 1% af befolkningen), kan der i voksenlivet komme snigende eller akutte sygdomssymptomer, hvis den tofligede aortaklap ikke er diagnosticeret tidligere.

I dag findes ikke et screeningstilbud om strukturel hjertescanning af nyfødte i offentligt regi.
Hjertescanning.nu tilbyder en scanning, der kan give mere viden om jeres nyfødte barns hjerte og en større mulighed for at opdage evt. strukturel hjertesygdom. Ved mistanke om sygdom henvises relevant til yderligere udredning, diagnose og evt. behandling