Hjertets fire kamre og deres strukturer undersøges. Skillevæggene i hjertet, hjerteklapperne og de store blodkar, der går til og fra hjertet vurderes. Coronar-arteriernes afgang og lungevenernes indgang til hjertet vurderes. Blodets hastighed måles over hjerteklapperne, i hovedpulsåren og i lungepulsåren. Hjertets og blodkarrenes dimensioner måles, og hjertets pumpeevne beregnes.

 

Hvis scanningen er normal: I modtager en sonografisk beskrivelse af undersøgelsen via krypteret mail inden for fem arbejdsdage.

Hvis scanningen ikke er normal: Ved mistanke om strukturel hjertesygdom henvises barnet til relevant instans.

Tilfældige fund, som ikke relaterer til hjertet: Det kan ske, at vi i forbindelse med scanningen, opdager, at barnet har behov for yderligere udredning eller behandling, som ikke relaterer til hjertet. Det kan f.eks. være, hvis barnet er sløvt, ikke tager på som forventet, eller hvis der er tegn på gulsot eller infektion. I de tilfælde henvises I selvfølgelig til egen læge, sundhedsplejerske eller hospitalsafdeling.